• ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : 194 ม.1 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53000
  • โทรศัพท์ : 055-479993-4
  • โทรสาร : 055479994
  • E-mail : Uttaradit.imm@gmail.com
  • Facebook : Uttaradit Immigration

ดูใน Google Maps