วันนี้ (18 มี.ค. 67) เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชาลี วงค์อยู่ รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และงานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลาง โดยมี พันเอก ทวีศักดิ์ หร่ายวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธาน

Tags