วันที่ 18 ม.ค.67 ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.อุตรดิตถ์ โดยการสั่งการของ พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยหน่วบงานป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์,กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์,สภ.เมืองอุตรดิตถ์,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์,สรรพสามิตจังหวัดอุตรดิตถ์,จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์,ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการออกตรวจจัดระเบียบสังคมเข้าตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ,ร้านอาหาร,ร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เพื่อป้องกันปราบปรามการทำผิดกฏหมายสถานบริการ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยตรวจสอบร้านMagic Bar และร้านโฮ่ง อ.เมืองอุตรดิตถ์ ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด.

Tags