วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำจุดผ่านแดนถาวรภูดู่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกการผ่านแดนให้แก่ ท้าว​บุนทะลัง​ วิไลสัก​ รองเจ้าเมืองปากลาย​ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะ​ ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโครงสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอำเภอบ้านโคก​ จังหวัดอุตรดิตถ์ กับเมืองชายแดน​ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว​ โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ.

Tags