ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทุกรูปแบบ เพื่อรองรับก่อนการประชุม APEC 2022 พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามากระทำผิดกฎหมาย หรือแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ การนี้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทำการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการพักอาศัย การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจสอบลักษณะหรือพฤติการณ์ต้องห้ามมิให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ตม.จว.อุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5,พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ ชุดสืบสวนปราบปรามตม.จว.อุตรดิตถ์บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ออกปิดล้อมตรวจค้น เพื่อจับกุมคนต่างด้าวซึ่งได้กระทำผิดตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือความผิดตามกฎหมายอื่น ภายใต้”ยุทธการฟ้าสาง” โดยได้ปิดล้อม ตรวจค้นสถานประกอบการผลิตเม็ดสาคู ในพื้นที่ อ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีแรงงานเป็นคนต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก ผลการตรวจค้นพบแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 15 คนซึ่งเป็นแรงงานที่ได้ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง และได้แจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา38เรียบร้อยแล้ว ไม่พบการกระทำผิดอื่นใด พร้อมนี้ได้กำชับเรื่องการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามมาตรา38 พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Tags