ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 194 ม.1 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055-479993-4

โทรสาร : 055479994

facebook : Uttaradit Immigration

Website : www.uttaradit.immigration.go.th

E-mail : Uttaradit.imm@gmail.comดูใน Google Maps

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค.67

ช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่านเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป