วันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 11.30 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชาลี วงค์อยู่ รอง สว.ตม.จว.อุตรติตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายคนเข้าเมืองกับการจ้างคนต่างด้วทำงานในประทศไทย การตรวจอัตลักษณ์การตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) การรายงานตัวกรณีอยู่เกิน 90 วัน และการแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง” ณ ห้องต้นทองบอลรูมโรงแรมต้นทอง รีสอร์ท อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน

Tags