วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ด.ต.เพลิน ตุ่นแก้ว ผบ.หมู่.ตม.จว.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ข่าวระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการด้านการข่าวอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการข่าวในแต่ละพื้นที่ของอำเภอบ้านโคก ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมภูเวียงชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธาน

Tags