วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐอำเภอบ้านโคก ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านสากลพูดู่ สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทาง สปป.ลาว พัฒนาหลักเขต ปรับภูมิทัศน์ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่กับด่านสากลพูดู่ สปป.ลาว ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

Tags