วันนี้ 21 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดมาตรการร่วมกันในการคัดกรองคนต่างด้าวที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิ ไม่ให้คนต่างด้าวอาศัยสิทธิเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่าในการอยู่ในราชอาณาจักร แต่มีพฤติกรรมไปแอบแฝงกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ตลอดจนชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อุตรดิตถ์

Tags