วันที่ 3 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองเจ้าแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ตรอนตรีสินธุ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

Tags