วันที่ 9 ม.ค.66 พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ณ ห้องปทุมวันชั้น 29 อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) จำนวน 149 นาย และ อบรมผ่านระบบประชุมทางไกลจากที่ตั้งของหน่วยงาน

Tags