วันนี้ (5 ม.ค. 67) เวลา 11.00 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ร.ต.ท.อร่าม ยาท้วมรอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในหัวข้อ “กฎหมายคนเข้าเมืองกับการจ้างคนต่างด้าวทำงานในประเทศไทย การตรวจอัตลักษณ์ การตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (visa) การรายงานตัวกรณีอยู่เกิน 90 วัน และการแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องต้นทองบอลรูม โรงแรม ต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Tags