วันที่ 29 ธ.ค.66 เวลา 09.00-12.00น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มอบเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้แก่ หน่วยบริการประชาชนศรีพนมมาศ อ.ลับแล ,หน่วยบริการประชาชนเทศบาลวังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ,หน่วยบริการประชาชนเทศบาลหาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ จุดให้บริการทั่วไทย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1 กรมทางหลวง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Tags